STREFA RELAKSU

Konkurs dla klientów obu stref - Piękna i Relaksu - ZAKOŃCZONY !!!

Zasady są proste. Odwiedzaj nasze obie strefy Piękna i Relaksu w miesiącu czerwcu. O wygranej w konkursie zadecyduje łączna ilość odbytych wizyt w dowolnej z naszych cudownych stref, a nie wysokość wydanych pięniędzy. Konkurs startuje od 01.06.2022 do 30.06.2022

U nas nic nie musisz, u nas tylko możesz.

Konkurs zorganizowany jest dla wszystkich klientów obu stref VIVI Estetic Żory, niezależnie od tego czy już korzystałeś/łaś z naszych usług, czy też nie. Odwiedzaj nas w miesiącu czerwcu, ponieważ całkiem możliwe, że to właśnie Ty zabierzesz tą elektryczną i stylową hulajnogę na słoneczne wakacje.

Strefa Relasku w klimacie dalekiego wschodu

Korzystasz z naszej strefy Relaksu VIVIMassage?

Bardzo dobrze! bo każdy dowolnie wybranych masaż przybliża Cię do wygranej w tym konkursie.

Strefa Piękna - zabiegi medycyny estetycznej

Korzystasz z naszej strefy Piękna VIVIEstetic?

Idealnie! U nas nie nie musisz. Wystarczy, że będziesz nas nadal odwiedzać, tak jak obecnie. Oczywiście im częściej nasz odwiedzisz, tym bardziej zwiększysz swoją szansę.

Elektryczna hulajnoga Fiat 500, już na Ciebie czeka.

Jakie są parametry hulajnogi FIAT 500?

Hulajnoga Fiat F500-F85 - włoski charakter z wysoką jakością wykończenia. Silnik o mocy 350 W oraz akumulator o pojemności 7,5 Ah, zapewniający szybki i komfortowy sposób przemieszczania się po ulicach miast na dystansie około 20 kilometrów na jednym ładowaniu. Urządzenie rozwija prędkość nawet do 25 km/h w trybie sportowym. Podwójny system hamowania (hamulec elektroniczny i tylny tarczowy) oraz optymalny rozmiar kół 8,5” pozwalający na bezpieczną jazdę. Nagroda już czeka, zobacz ją w strefie Piękna.

Zasady konkursu "Wygraj Fiata 500 na Wakacje"

Jakie są zasady konkursu?

Proste zasady – prościej się już chyba nie da! Im więcej razy skorzystasz z naszych usług w czasie trwania konkursu, tym bardziej zwiększasz swoją szansę na wygraną. Każdy ma równe szanse i nie ma zupełnie znaczenia, ile wydasz na ten cel pieniędzy. Nawet jeśli nie wiesz o tym konkursie i tak bierzesz w nim udział.

Łącz wizyty obu stref Piękna i Relaksu! Umawiaj wizyty, odprężaj swoje ciało w naszej strefie relaksu, korzystaj z zabiegów w cudownej strefie piękna. Policz, ile razy korzystałeś/łaś z naszych usług w okresie od dnia 01.06.2022 do 30.06.2022, ponieważ w tym przypadku akurat, ilość ma znaczenie. Trudno ocenić czy do wygranej wystarczą tylko dwie wizyty. Możliwe, że dopiero sześć zapewni Ci pierwsze miejsce.

Płać tym, czym dysponujesz! Otrzymałeś od bliskich voucher prezentowy? Nie ma problemu, bierzesz udział w konkursie. A może dostałeś/łaś zaproszenie na masaż, genialnie! Posiadasz wykupiony wczesnej karnet na zabiegi? nie mogło być lepiej! Jesteś u nas dopiero pierwszy raz i płaciłeś/łaś gotówką, to doskonale! Bierzesz już udział w konkursie.

Jak wybieramy szczęśliwą osobę? Sprawdzimy w naszym systemie wszystkie osoby, które odwidziały nas w miesiącu czerwcu. Podliczmy wszystkie Wasze odbyte i zakończone paragonem wizyty. Jeśli to właśnie Ty lubisz nas najbardziej, zabierzesz tą stylową hulajnogę na swoje długo oczekiwane słoneczne wakacje.

VIVI Estetic Żory

Kto jest fundatorem tej nagrody w konkursie?

Fundatorem nagrody jest firma VIVI ESTETIC Sp. z o.o., właściciel marki VIVI Estetic oraz VIVI Massage w Żorach. Dziękujemy bardzo, że obdarzyliście nas dotychczasowym zaufaniem. Jest nam z tego powodu bardzo miło i cieszymy się, że możemy zorganizować tak fajny oraz ciekawy konkurs dla naszych klientów. Dziękujemy i życzymy wszystkim wygranej.

Regulamin konkursu z dnia 20.05.2022

Regulamin konkursu "Wygraj Fiata 500 F85W (350W) na wakacje.

REGULAMIN KONKURSU „WYGRAJ FIATA 500 F85W (350W) NA WAKACJE”

 I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem Konkursu jest Vivi Estetic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach, ul. Promienna 6/10, 44-240 Żory, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000929879 NIP: 651173999; REGON: 52033114 (zwana dalej: Organizatorem).

 1. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej https://viviestetic.eu oraz w siedzibie Organizatora.
 3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 4. Uczestnik może w każdym momencie trwania Konkursu zrezygnować z udziału w nim powiadamiając o tym Organizatora.

II. DEFINICJE

 1. Nagroda – Hulajnoga elektryczna Fiat 500 F85W (350W)  o wartości 1.449,00 złotych (fabrycznie nowa).
 2. Uczestnik – osoba, która spełnia wymagania wskazane w § 4 Regulaminu oraz wyraziła zgodę na udział w Konkursie.
 3. Laureat- Uczestnik Konkursu uprawniony do otrzymania nagrody wybrany przez Komisję zgodnie z zasadami określonymi w 5 Regulaminu.
 4. Usługa – oferowane przez Organizatora zabiegi i masaże szczegółowo opisane na stronie internetowej https://viviestetic.eu.
 5. Komisja – powołana przez Organizatora wewnętrzna komisja do nadzoru nad prawidłowością urządzenia i prowadzenia Konkursu, która działa w oparciu
  o niniejszy Regulamin.

III.  CZAS TRWANIA KONKURSU

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 1 czerwca 2022 r. i trwa do dnia 30 czerwca 2022 r.

IV.  WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zgłosiła swój udział w konkursie oraz:

a) w okresie od 1 czerwca 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r. dokona zakupu i skorzysta z Usługi u Organizatora jako konsument zgodnie z treścią art. 221 kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

lub

b) dokonała zakupu karnetu lub vouchera lub zaproszenia, na usługi oferowane przez Organizatora
i skorzysta z tych Usług w okresie od 1 czerwca 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r. jako konsument zgodnie z treścią art. 221 kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

2. W konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Organizatora i ich rodziny, pracownicy firmy.

3. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie.

V.  ZASADY PRZYNANIA NAGRODY

 1. W Konkursie zostanie wyłoniony jeden zwycięzca, któremu Komisja Konkursowa przyzna Nagrodę.
 2. Nagroda obecnie znajduje się w siedzibie Organizatora i każdy Uczestnik Konkursu może dokonać jej oględzin w strefie Piękna.
 3. Laureatem Konkursu zostanie Uczestnik, który w okresie od 1 czerwca 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. skorzysta z największej liczby opłaconych usług (bez względu na ich cenę) oferowanych przez Organizatora w strefie piękna i strefie relaksu, łącznie.
 4. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego przez Komisję rozstrzygnięcia Konkursu dwóch lub więcej Uczestników Konkursu będzie legitymować się tożsamą liczbą zrealizowanych Usług (zgodnie z ust. 2) decydującym kryterium wyboru Laureata Konkursu, będzie łączny czas trwania zrealizowanych Usług wynikający z nominalnego czasu trwania każdej z Usług wskazanych na stronie internetowej https://viviestetic.eu.
 5. Warunkiem otrzymania nagrody przez Laureata Konkursu jest wyrażenie zgody na publikację jego danych (imię i nazwisko) oraz wizerunku na stronie internetowej Organizatora tj. https://viviestetic.eu. oraz na profilach Organizatora na portalach społecznościowych.
 6. Jeżeli Laureat Konkursu nie wyrazi zgody wskazanej w § 5 ust. 5 Komisja Konkursu dokona wyboru kolejnego Laureata na zasadach wskazanych w § 5 ust. 3 i 4.
 7. Organizator ze względu na specyfikę oferowanych usług zastrzega możliwość odmowy realizacji niektórych Usług na rzecz Uczestnika, jeżeli wykonanie danej Usługi mogłoby narazić Uczestnika na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub istnieją w tym zakresie przeciwskazania medyczne.
 8. Wyłonienie Laureata Konkursu zostanie dokonane przez Komisję Konkursową na podstawie liczby zrealizowanych na rzecz Uczestnika usług odnotowanych w systemie Organizatora.
 9. Wyłonienie Laureata Konkursu nastąpi w terminie do 5 dni od dnia zakończenia trwania Konkursu.
 10. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone poprzez opublikowanie informacji o zwycięzcy na stronie internetowej https://viviestetic.eu oraz na portalach społecznościowych prowadzonych przez Organizatora.
 11. Organizator skontaktuje się z Laureatem niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia, w celu ustalenia szczegółów odbioru Nagrody.  
 12. Laureat Konkursu odbiera nagrodę w siedzibie Organizatora w ustalonym z Organizatorem terminie.
 13. Organizator nie pokrywa kosztów odbioru oraz transportu Nagrody.
 14. Laureat potwierdza odbiór Nagrody poprzez podpisanie protokołu wydania Nagrody.
 15. Laureat Konkursu może zrzec się prawa do wygranej Nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią bądź żądać zamiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny ani na żadną inną formę rekompensaty.
 16. Reklamacje związane z Konkursem Uczestnik może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: salon@viviestetic.eu
 17. W treści reklamacji należy wskazać wszystkie istotne okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych.
 18. Komisja rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia jej złożenia.

VI.  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Vivi Estetic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach, ul. Promienna 6/10, 44-240 Żory. W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: salon@viviestetic.eu
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”) oraz postanowieniami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1781 z późn. zm.).
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu:

a) zorganizowania, przeprowadzenia Konkursu, w tym weryfikacji i wyłonienia laureata Konkursu oraz wykonania zobowiązań Administratora wynikających z uczestnictwa w Konkursie – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu uzasadnionym interesem jest organizacja i realizacja Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

b) prowadzenia postępowania reklamacyjnego, udzielenia odpowiedzi na reklamacje zgłoszone w Konkursie i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników Konkursu – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

4.  W ramach Konkursu Organizator będzie przetwarzał dane osobowe podane przez Uczestnika tj. numer telefonu oraz imię i nazwisko. Udostępnienie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie oraz do otrzymania Nagrody lub rozpatrzenia reklamacji.

5. Administrator będzie korzystał z danych osobowych Uczestników Konkursu przez okres niezbędny do realizacji i przeprowadzenia Konkursu.

6. Dostęp do danych osobowych Uczestników mogą mieć w odpowiednim zakresie upoważnieni pracownicy Organizatora oraz podmioty współpracujące z Organizatorem pomagające w organizacji Konkursu, a także obsługujące systemy informatyczne, w których są przetwarzane dane osobowe oraz wykonujące usługi administracyjne na rzecz Organizatora.

7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 888).
 2. Organizator oświadcza, iż wyłącza ewentualną odpowiedzialność za wady fizyczne Nagrody na podstawie przepisów dotyczących rękojmi za wady fizyczne rzeczy. Nagroda jest objęta gwarancją jakości, a podmiotem odpowiedzialnym w tym zakresie jest producent Nagrody.
 3. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128) Nagroda w niniejszym konkursie podlega zwolnieniu przedmiotowemu z podatku dochodowego od osób fizycznych z uwagi na jej wartość.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

Opinie naszych klientów.

Loading

0